Internet

Op internet wemelt het van websites, forums en zieke berichten over broodfok.

Broodfok wordt vaak synoniem gesteld aan diermishandeling.

Iedereen heeft een mening en laat die los op het internet.

Wij distantieren onszelf van deze vaak suggestieve uitlatingen.

Het is als kennel praktisch onmogelijk om niet  onder deze  noemer ergens vermeld te worden.

Want een kennel verkoopt immers honden, is transparant en makkelijk te vinden.

Zoals in iedere tak zijn ook in deze sector problemen.

Feit is als je in Nederland legaal bent, ben je gecontroleerd.

Regelmatig is in het nieuws te lezen over de malafide hondenhandel.

De NVWA, de dierenbescherming zijn instanties die hier over waken.

Gelukkig is er in Nederland een goede wetgeving met betrekking tot  het houden en fokken van dieren.

Als legale, gecontroleerde kennel kost het enorm veel tijd , energie en liefde om hieraan te kunnen voldoen.

Hoe jammer is het dan dat op  het internet alles en iedereen aan elkaar  wordt gelinkt en iedereen over een kam word geschoren.

Helaas staat iedereen hier bloot aan want in deze branche is het voor een leek bijna onmogelijk om het kaf van het koren te scheiden, en laten mensen zich leiden door wat er staat te lezen en geeft men daar een eigen interpretatie aan.